Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Γουριάς Μεσολογγίου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3138 414 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
52
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Γουριάς Μεσολογγίου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Συλλογέας:
Βασιλική Ζαρζάνη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία
Πόλη / Χωριό:
Γουριά Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Δρόγκου Αναστασία
Καλύβα Ελένη
Καλλιάφα Αλτάνη έτών 60 αγράμματος
Λιαπίκου Αμαλία ετών 75 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Ζαρζάνη Ευθυμία ετών 60 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Μόσχου Αγγελική ετών 50 αγράμματος
Λιαπίκου Βασιλική ετών 40 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Καββαδία Πολυξένη ετών 72 αγράμματος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33