Λαογραφικόν υλικόν εξ Αμφικλείας (Δαδί), της επαρχίας Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος.

Folklore Manuscript uoadl:3139 354 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
53
Original Title:
Λαογραφικόν υλικόν εξ Αμφικλείας (Δαδί), της επαρχίας Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος.
Creator:
Αικατερίνη Πανάγου
Year submitted:
1966
Data collection period:
1966
Geographical region:
Φθιώτιδα
Town / Village:
Αμφίκλεια (Δαδί) Λοκρίδος Φθιώτιδος
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Βαφειά Ευγενία ετών 75 απόφοιτος δημοτικού
Πολίτου Παγώνα ετών 80 απόφοιτος δημοτικού

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21