Λαογραφικόν υλικόν εξ Αμφικλείας (Δαδί), της επαρχίας Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3139 340 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
53
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λαογραφικόν υλικόν εξ Αμφικλείας (Δαδί), της επαρχίας Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος.
Συλλογέας:
Αικατερίνη Πανάγου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Φθιώτιδα
Πόλη / Χωριό:
Αμφίκλεια (Δαδί) Λοκρίδος Φθιώτιδος
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Βαφειά Ευγενία ετών 75 απόφοιτος δημοτικού
Πολίτου Παγώνα ετών 80 απόφοιτος δημοτικού
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21