Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Μενιδίου Βάλτου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Folklore Manuscript uoadl:3140 350 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
54
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Μενιδίου Βάλτου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Creator:
Ανθούλα Δήμητσα του Παναγιώτου
Year submitted:
1967
Data collection period:
1966 - 1967
Geographical region:
Αιτωλοακαρνανία
Town / Village:
Μενίδιον Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27