Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Μενιδίου Βάλτου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3140 417 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
54
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Μενιδίου Βάλτου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Συλλογέας:
Ανθούλα Δήμητσα του Παναγιώτου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1967
Περίοδος συλλογής υλικού:
1966 - 1967
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία
Πόλη / Χωριό:
Μενίδιον Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27