Συλλογή λαογραφική ύλης εκ Δομνίστα, του νομού Ευρυτανίας.

Folklore Manuscript uoadl:3143 203 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
57
Original Title:
Συλλογή λαογραφική ύλης εκ Δομνίστα, του νομού Ευρυτανίας.
Creator:
Δήμητρα Σύρρου
Year submitted:
1966
Data collection period:
1965 - 1966
Geographical region:
Ευρυτανία
Town / Village:
Δομνίστα Ευρυτανίας
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13