Συλλογή λαογραφική ύλης εκ Δομνίστα, του νομού Ευρυτανίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3143 221 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
57
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφική ύλης εκ Δομνίστα, του νομού Ευρυτανίας.
Συλλογέας:
Δήμητρα Σύρρου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965 - 1966
Γεωγραφική περιοχή:
Ευρυτανία
Πόλη / Χωριό:
Δομνίστα Ευρυτανίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13