Ο γάμος όπως εγίνετο εις το χωρίον Ξηρονομή, της επαρχίας Θηβών, του νομού Βοιωτίας.

Folklore Manuscript uoadl:3144 390 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
58
Original Title:
Ο γάμος όπως εγίνετο εις το χωρίον Ξηρονομή, της επαρχίας Θηβών, του νομού Βοιωτίας.
Creator:
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου του Γεωργίου
Year submitted:
1966
Data collection period:
1966
Geographical region:
Βοιωτία
Town / Village:
Ξηρονομή Θηβών Βοιωτίας
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25