Ο γάμος όπως εγίνετο εις το χωρίον Ξηρονομή, της επαρχίας Θηβών, του νομού Βοιωτίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3144 404 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
58
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο γάμος όπως εγίνετο εις το χωρίον Ξηρονομή, της επαρχίας Θηβών, του νομού Βοιωτίας.
Συλλογέας:
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου του Γεωργίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Βοιωτία
Πόλη / Χωριό:
Ξηρονομή Θηβών Βοιωτίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25