Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Τρούπη - Μαντουδίου, του νομού Ευβοίας.

Folklore Manuscript uoadl:3147 233 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
60
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Τρούπη - Μαντουδίου, του νομού Ευβοίας.
Creator:
Σταυρούλα Ματσούκα
Year submitted:
1966
Data collection period:
1965 - 1966
Geographical region:
Εύβοια
Town / Village:
Τρούπη Μαντουδίου Ευβοίας
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30