Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Τρούπη - Μαντουδίου, του νομού Ευβοίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3147 255 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
60
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Τρούπη - Μαντουδίου, του νομού Ευβοίας.
Συλλογέας:
Σταυρούλα Ματσούκα
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965 - 1966
Γεωγραφική περιοχή:
Εύβοια
Πόλη / Χωριό:
Τρούπη Μαντουδίου Ευβοίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30