Τόποι μνήμης στην καστελλοριζιακή μετανάστευση και διασπορά

Accessible textbook uoadl:3221274 455 Read counter

Ermofilos code:
40876
Book code:
-
Title:
Τόποι μνήμης στην καστελλοριζιακή μετανάστευση και διασπορά
Author:
Χρυσανθοπούλου Β.
ISBN:
978-960-02-2994-3
Publisher:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Publication House:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ
Year of publication:
2017
Category:
Σύγγραμμα
Course title:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Professors:
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Β
Year:
2017
Semester:
4