Ο ρόλος της μετάφρασης και της διερμηνείας στη διαχείριση κρίσεων

Scientific publication - Conference Short Paper uoadl:3259955 97 Read counter

Unit:
Department of Geology and Geoenviromment
Title:
Ο ρόλος της μετάφρασης και της διερμηνείας στη διαχείριση κρίσεων
Languages of Item:
English
Abstract:
Η επικοινωνιακή συνιστώσα της διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων εμπεριέχει δύο τομείς συχνά υποβαθμισμένους στην αντίληψη των επιχειρησιακά δρώντων: τους τομείς της μετάφρασης και της διερμηνείας.
Publication year:
2022
Authors:
Χρυσούλα Βαφειαδάκη
Publisher:
International Hellenic University
Conference title:
International Conference on Planning, Challenges of Disaster Management and Resilience
Pages:
7-7
Keywords:
Peace translation, peace interpreting, peace communication, crisis management
Main subject category:
Science
References:
-
File:
File access is restricted only to the intranet of UoA.

PROCEEDINGS_ICPCDMR2022F.pdf.pdf
128 KB
File access is restricted only to the intranet of UoA.