Τιμητικός τόμος Ελίζας Δ. Αλεξανδρίδου

Honorific Edition uoadl:3260192 610 Read counter

Unit:
Library of the School of Law
Original Title:
Τιμητικός τόμος Ελίζας Δ. Αλεξανδρίδου
Languages of Item:
Greek
French
Honored person or collectivity:
Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ.
Publisher:
Νομική Βιβλιοθήκη
Editor:
Χατζηνικολάου- Αγγελίδου, Ράνια
Ψυχομάνης , Σπύρος Δ.
Τέλλης, Νικόλαος Δ.
Γκολογκίνα-Οικονόμου, Ελένη
Κορδή - Αντωνοπούλου , Ματίνα
Year of publication:
2016
Place of publication:
Αθήνα
Description:

Ο παρών Τιμητικός Τόμος αποτελείται από μελέτες συναδέλφων, φίλων και μαθητών της κας Ελίζας Δ. Αλεξανδρίδου, ομότιμης καθηγήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει διαγράψει και συνεχίζει να διαγράφει λαμπρή πορεία στον χώρο της νομικής επιστήμης.

Μέσα από ένα εκτενέστατο συγγραφικό έργο, που χαρακτηρίζεται από πληρότητα, σαφήνεια, λιτό γλωσσικό ύφος και γλαφυρότητα, η τιμώμενη έδωσε στους νομικούς της θεωρίας και της πράξης την ευκαιρία κατανόησης πολύπλοκων νομικών θεμάτων που άπτονται, μεταξύ άλλων, του δικαίου ανταγωνισμού, του δικαίου εταιριών, του δικαίου του ηλεκτρονικού εμπορίου και του δικαίου προστασίας του καταναλωτή, στου οποίου τη διαμόρφωση συνέβαλε αποφασιστικά. Η επιστημονική διαδρομή της έχει αναγνωρισθεί και διεθνώς μέσα από τη συμμετοχή της σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες, αλλά και μέσω πληθώρας διαλέξεων και δημοσιεύσεων σε έγκριτα νομικά περιοδικά στην αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα.

Η τιμώμενη καθηγήτρια σημείωσε σημαντική δραστηριότητα και στον χώρο της πανεπιστημιακής διοίκησης. Συμμετείχε επίσης σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, ενώ υπήρξε Συντονίστρια του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν και μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η τιμώμενη δεν έμεινε, όμως, περιχαρακωμένη στις επιστημονικές ενασχολήσεις της, αλλά ως ενεργός πολίτης έχει έντονη κοινωνική συνεισφορά στα πολιτιστικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί ελάχιστη ένδειξη αγάπης προς την τιμώμενη καθηγήτρια Ελίζα Δ. Αλεξανδρίδου και αναγνώρισης του έργου αυτής εκ μέρους των συναδέλφων, φίλων και μαθητών της.

Number of pages:
1020
ISBN:
978-960-562-569-6
Bib number:
27186945
Usher Number:
34(082.2) ΑλεΕ τ 2016

Φίλτρο

 

1. Πρόλογος

Paper in Honorific Edition uoadl:3260431
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Χατζηνικολάου- Αγγελίδου, Ράνια
Ψυχομάνης , Σπύρος Δ.
Τέλλης, Νικόλαος Δ.
Γκολογκίνα-Οικονόμου, Ελένη
Κορδή - Αντωνοπούλου , Ματίνα
Main subject category:
Biography

2. Συγγραφικό έργο

Paper in Honorific Edition uoadl:3260432
Unit:
Library of the School of Law
Main subject category:
Έργα

3. Εκδοτική επιτροπή Τιμητικός τόμος Ελίζας Δ. Αλεξανδρίδου

Paper in Honorific Edition uoadl:3260433
Unit:
Library of the School of Law

4. Περιεχόμενα

Paper in Honorific Edition uoadl:3260434
Unit:
Library of the School of Law

5. H εφαρμογή του κανόνα επιχειρηματικής κρίσης κατά την πρόκληση αφερεγγυότητας στην ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 ΠτΚ

Paper in Honorific Edition uoadl:3260435
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Apostolopoulos, Charis E.
Main subject category:
Law and Legislation

6. Η αναλογική εφαρμογή των λόγων ευθύνης από διακινδύνευση

Paper in Honorific Edition uoadl:3260438
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Βαλτούδης , Αναστάσιος Τρ.
Main subject category:
Law and Legislation

7. Η ευθύνη της τράπεζας έναντι τρίτων από την πιστοδότηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κρίση

Paper in Honorific Edition uoadl:3260439
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Main subject category:
Law and Legislation

8. Ζητήματα από τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως ΑΕ δυνάμει δικαστικής αποφάσεως κατά το άρθρο 39§1 εδ. γ΄και δ΄ ΚΝ 2190/1920

Paper in Honorific Edition uoadl:3260440
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Main subject category:
Law and Legislation

9. Η υποχρέωση πληροφόρησης του επιβάτη στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:3260442
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Γκολογκίνα-Οικονόμου, Ελένη
Main subject category:
Law and Legislation

10. Η Οδηγία 2011/83/ΕΕ «σχετικά με τα Δικαιώματα των Καταναλωτών»

Paper in Honorific Edition uoadl:3260761
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Δελούκα-Ιγγλέση , Κορνηλία
Main subject category:
Law and Legislation

13. Ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» ως Ανεξάρτητη Αρχή και ως θεσμός διαμεσολάβησης στις καταναλωτικές διαφορές

Paper in Honorific Edition uoadl:3260766
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Θεοχαροπούλου, Γεωργία Λ.
Main subject category:
Law and Legislation

14. Σημεία σύγκρουσης του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή επί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Paper in Honorific Edition uoadl:3260768
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Kalampouka-Giannopoulou, Popi
Main subject category:
Law and Legislation

15. Η προστασία του ασφαλισμένου από την αφερεγγυότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης: o θεσμός της εγγύησης ασφαλίσεων υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:3260769
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Καραγκουνίδης, Απόστολος Α.
Main subject category:
Law and Legislation

16. Θεωρίες δικαιοσύνης κατά τους χριστιανικούς αιώνες

Paper in Honorific Edition uoadl:3260770
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Καράσης Μαριάνος Δ.
Main subject category:
Law and Legislation

17. Ένδικη προστασία των εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων υπό το πρίσμα του Εθνικού Κτηματολογίου

Paper in Honorific Edition uoadl:3260771
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Καρύμπαλη - Τσίπτσιου, Γιάννα
Main subject category:
Law and Legislation