Τιμητικός τόμος Ελίζας Δ. Αλεξανδρίδου

Τιμητική Έκδοση uoadl:3260192 507 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος Ελίζας Δ. Αλεξανδρίδου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γαλλικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Επιμελητής:
Χατζηνικολάου- Αγγελίδου, Ράνια
Ψυχομάνης , Σπύρος Δ.
Τέλλης, Νικόλαος Δ.
Γκολογκίνα-Οικονόμου, Ελένη
Κορδή - Αντωνοπούλου , Ματίνα
Έτος έκδοσης:
2016
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Περιγραφή:

Ο παρών Τιμητικός Τόμος αποτελείται από μελέτες συναδέλφων, φίλων και μαθητών της κας Ελίζας Δ. Αλεξανδρίδου, ομότιμης καθηγήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει διαγράψει και συνεχίζει να διαγράφει λαμπρή πορεία στον χώρο της νομικής επιστήμης.

Μέσα από ένα εκτενέστατο συγγραφικό έργο, που χαρακτηρίζεται από πληρότητα, σαφήνεια, λιτό γλωσσικό ύφος και γλαφυρότητα, η τιμώμενη έδωσε στους νομικούς της θεωρίας και της πράξης την ευκαιρία κατανόησης πολύπλοκων νομικών θεμάτων που άπτονται, μεταξύ άλλων, του δικαίου ανταγωνισμού, του δικαίου εταιριών, του δικαίου του ηλεκτρονικού εμπορίου και του δικαίου προστασίας του καταναλωτή, στου οποίου τη διαμόρφωση συνέβαλε αποφασιστικά. Η επιστημονική διαδρομή της έχει αναγνωρισθεί και διεθνώς μέσα από τη συμμετοχή της σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες, αλλά και μέσω πληθώρας διαλέξεων και δημοσιεύσεων σε έγκριτα νομικά περιοδικά στην αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα.

Η τιμώμενη καθηγήτρια σημείωσε σημαντική δραστηριότητα και στον χώρο της πανεπιστημιακής διοίκησης. Συμμετείχε επίσης σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, ενώ υπήρξε Συντονίστρια του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν και μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η τιμώμενη δεν έμεινε, όμως, περιχαρακωμένη στις επιστημονικές ενασχολήσεις της, αλλά ως ενεργός πολίτης έχει έντονη κοινωνική συνεισφορά στα πολιτιστικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί ελάχιστη ένδειξη αγάπης προς την τιμώμενη καθηγήτρια Ελίζα Δ. Αλεξανδρίδου και αναγνώρισης του έργου αυτής εκ μέρους των συναδέλφων, φίλων και μαθητών της.

Αριθμός σελίδων:
1020
ISBN:
978-960-562-569-6
Bib number:
27186945
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΑλεΕ τ 2016

Φίλτρο

 

1. Πρόλογος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260431
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Χατζηνικολάου- Αγγελίδου, Ράνια
Ψυχομάνης , Σπύρος Δ.
Τέλλης, Νικόλαος Δ.
Γκολογκίνα-Οικονόμου, Ελένη
Κορδή - Αντωνοπούλου , Ματίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιογραφία

2. Συγγραφικό έργο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260432
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Κύρια θεματική κατηγορία:
Έργα

3. Εκδοτική επιτροπή Τιμητικός τόμος Ελίζας Δ. Αλεξανδρίδου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260433
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής

4. Περιεχόμενα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260434
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής

5. H εφαρμογή του κανόνα επιχειρηματικής κρίσης κατά την πρόκληση αφερεγγυότητας στην ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 ΠτΚ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260435
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Αποστολόπουλος, Χάρης Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Η αναλογική εφαρμογή των λόγων ευθύνης από διακινδύνευση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260438
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Βαλτούδης , Αναστάσιος Τρ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Η ευθύνη της τράπεζας έναντι τρίτων από την πιστοδότηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κρίση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260439
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Ζητήματα από τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως ΑΕ δυνάμει δικαστικής αποφάσεως κατά το άρθρο 39§1 εδ. γ΄και δ΄ ΚΝ 2190/1920

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260440
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Η υποχρέωση πληροφόρησης του επιβάτη στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260442
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γκολογκίνα-Οικονόμου, Ελένη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Η Οδηγία 2011/83/ΕΕ «σχετικά με τα Δικαιώματα των Καταναλωτών»

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260761
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δελούκα-Ιγγλέση , Κορνηλία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας: ερμηνευτική συμβολή στη διάταξη του άρθρ. 118 ΣΛΕΕ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260763
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δεσποτίδου, Άννα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Έλεγχος των δυνάμει εξουσιοδότησης νόμου διοικητικώς καθοριζόμενων ή των υποκείμενων σε διοικητική έγκριση γενικών όρων των συναλλαγών σε συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260764
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» ως Ανεξάρτητη Αρχή και ως θεσμός διαμεσολάβησης στις καταναλωτικές διαφορές

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260766
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Θεοχαροπούλου, Γεωργία Λ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Σημεία σύγκρουσης του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή επί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260768
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Καλαμπούκα - Γιαννοπούλου, Πόπη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Η προστασία του ασφαλισμένου από την αφερεγγυότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης: o θεσμός της εγγύησης ασφαλίσεων υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260769
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Καραγκουνίδης, Απόστολος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Θεωρίες δικαιοσύνης κατά τους χριστιανικούς αιώνες

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260770
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Καράσης Μαριάνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Ένδικη προστασία των εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων υπό το πρίσμα του Εθνικού Κτηματολογίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260771
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Καρύμπαλη - Τσίπτσιου, Γιάννα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Η έννοια της προνομιακής πληροφορίας στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς: σκέψεις με αφορμή την από 28.6.2012 Απόφαση του ΔικΕΕ στην υπόθ. C-19/11 Markus Geltl vs. Daimler AGυ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260772
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κινινή, Ευθυμία Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Ζητήματα Ερμηνείας και Εφαρμογής του άρθρου 11 του ΠΔ/τος 164/2004: για την μετατροπή συμβάσεων σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Εκκρεμείς εισέτι υποθέσεις. Άρθρα 103 § 8 και 118 § 7 του Σ. 975/1986/2001/08 (Γνωμοδ.)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260774
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κοντόγιωργα - Θεοχαροπούλου, Δήμητρα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία