Το Πυθαγόρειο Θεώρημα στην διερεύνηση σκηνής εγκλήματος - Διδακτικό σενάριο

Preprint uoadl:3260692 191 Read counter

Unit:
Department of Mathematics
Title:
Το Πυθαγόρειο Θεώρημα στην διερεύνηση σκηνής εγκλήματος - Διδακτικό σενάριο
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Η διδασκαλία του Πυθαγορείου Θεωρήματος δίνεται ως συνήθως με τη διατύπωσή του, κάτι που διαπιστωμένα δυσκολεύει τους μαθητές τόσο στην κατανόηση όσο και την αποστήθιση του.
Σε αυτό το σενάριο, οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν με πρακτική εφαρμογή το Πυθαγόρειο Θεώρημα, για να διερευνήσουν ένα πρόβλημα -προϊόν μυθοπλασίας- και θα χρησιμοποιήσουν μαθηματικές δεξιότητες για να εντοπίσουν αποδεικτικά στοιχεία σε μια σκηνή εγκλήματος.
Ως επί το πλείστον, οι μαθητές θα εφαρμόσουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα για να βρουν τα μήκη των αντικειμένων που αναζητούν. Καθώς προχωρούν και ολοκληρώνουν εργασίες και δραστηριότητες, διερευνούν και σταδιακά ανακαλύπτουν ποιος, τι, πότε, πού και πώς. Τελικά οι μαθητές λύνουν την υπόθεση και βρίσκουν πώς συνέβη και ποιος εμπλέκεται.
Creation year:
2023
Authors:
Κωνσταντίνος Γαβρίνας
Pages:
25
Keywords:
Πυθαγόρειο Θεώρημα, Πυθαγόρειες Τριάδες
Main subject category:
Education - Sport science
Δ2-2022-pergamos.pdf (730 KB) Open in new window