Συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας στην εθνική έννομη τάξη υπό το πρίσμα των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού. Οριοθετήσεις μέσα από την πρακτική της Επιτροπής Ανταγωνισμού (οι υποθέσεις Audatex & Focus Bari/MRB)

Paper in Honorific Edition uoadl:3301046 107 Read counter

Original Title:
Συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας στην εθνική έννομη τάξη υπό το πρίσμα των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού. Οριοθετήσεις μέσα από την πρακτική της Επιτροπής Ανταγωνισμού (οι υποθέσεις Audatex & Focus Bari/MRB)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Zevgolis, Nikolaos Emm.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Law of Competition
Pages (from-to):
225-240
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.