Τιμητικός τόμος Δημήτριου Ν. Μανιώτη

Honorific Edition uoadl:3287068 575 Read counter

Unit:
Library of the School of Law
Original Title:
Τιμητικός τόμος Δημήτριου Ν. Μανιώτη
Languages of Item:
Greek
Deutsche
English
Honored person or collectivity:
Μανιώτης, Δημήτριος Ν.
Publisher:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Editor:
Κολοτούρος, Παναγιώτης Η.
Τσαντίνης, Σπύρος Κ.
Mantzouranis, Ioannis P.
Year of publication:
2021
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
1.285
ISBN:
978-618-5196-63-9
Bib number:
28149713
Usher Number:
34(082.2) ΜανΔ τ 2021

Φίλτρο

 

1. Πρόλογος

Paper in Honorific Edition uoadl:3288276
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Κολοτούρος, Παναγιώτης Η.
Τσαντίνης, Σπύρος Κ.
Mantzouranis, Ioannis P.
Main subject category:
Law and Legislation

2. Περιεχόμενα

Paper in Honorific Edition uoadl:3288278
Unit:
Library of the School of Law
Main subject category:
Law and Legislation

3. Η υποχρέωση για κοινολόγηση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 33 και 34 ΓΚΠΔ

Paper in Honorific Edition uoadl:3288459
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ευγενία
Main subject category:
Law and Legislation

4. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διατροφής λόγω παραβίασης από τον δικαιούχο του άρθρου 1507 ΑΚ έναντι του υποχρέου

Paper in Honorific Edition uoadl:3288513
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Anyfantis, Christos, G.
Main subject category:
Law and Legislation

5. Χρόνος επελεύσεως των εννόμων συνεπειών της ακυρωτικής της αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:3288634
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Αρβανιτάκης, Πάρις Σ.
Main subject category:
Law and Legislation

7. Η δωσιδικία της αξιόποινης πράξης κατά το άρθρο 7 σημ. 3 του κανονισμού Βρυξέλλες Ια

Paper in Honorific Edition uoadl:3292140
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Βασιλακάκης , Ευάγγελος Ν.
Main subject category:
Law and Legislation

8. Επίκαιρα δικονομικά ζητήματα στο πεδίο των συγγενικών δικαιωμάτων (Με αφορμή την ΕφΘεσ 350/2021)

Paper in Honorific Edition uoadl:3292144
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Vezyrtzi, Anastasia
Main subject category:
Law and Legislation

9. Νon-financial statements in Greek Company Law

Paper in Honorific Edition uoadl:3292145
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Βερβεσός, Νικόλαος Δ.
Main subject category:
Law and Legislation

11. Ζητήματα υπαιτιότητας και καταλογισμού στο πεδίο έκδοσης ακάλυπτης επιταγής

Paper in Honorific Edition uoadl:3292155
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Georgiadis, Georgios-Alexandros Ath.
Main subject category:
Law and Legislation

12. Η απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου κατά το Ν. 4738/2020: δικονομικά ζητήματα και de lege ferenda προτάσεις

Paper in Honorific Edition uoadl:3292157
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Γιαννόπουλος, Παναγιώτης Σ.
Main subject category:
Law and Legislation

13. Η δίκη του Ιησού και το Ρωμαϊκό δίκαιο στην πράξη

Paper in Honorific Edition uoadl:3299962
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Giouni, Maria
Main subject category:
Law and Legislation

14. Αρμοδιότητα για την αναστολή εκτέλεσης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 724 ΚΠολΔ

Paper in Honorific Edition uoadl:3299963
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Δεληκωστόπουλος, Ιωάννης Σ.
Main subject category:
Law and Legislation

15. Η σχέση της διαμαρτυρίας με τη δίκη ψευδομαρτυρίων στην κλασική Αθήνα

Paper in Honorific Edition uoadl:3301031
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Delios, Athanasios
Main subject category:
Law and Legislation

16. Σκέψεις περί του οριστικού ή μη χαρακτήρα της παραπεμπτικής λόγω αναρμοδιότητας αποφάσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:3301043
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Diakonis, Antonios
Main subject category:
Law and Legislation

19. Grenzüberschreitende Zustellung und Beweisaufnahme nach dem neuen ungarischen IPR

Paper in Honorific Edition uoadl:3301048
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Harsagi, Viktoria
Main subject category:
Law and Legislation

20. Τυπικό και ουσιαστικό δεδικασμένο των διαιτητικών αποφάσεων και αυτονομία των μερών

Paper in Honorific Edition uoadl:3301049
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Main subject category:
Law and Legislation