Τιμητικός τόμος Δημήτριου Ν. Μανιώτη

Τιμητική Έκδοση uoadl:3287068 572 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος Δημήτριου Ν. Μανιώτη
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γερμανικά
Αγγλικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Μανιώτης, Δημήτριος Ν.
Εκδότης:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Επιμελητής:
Κολοτούρος, Παναγιώτης Η.
Τσαντίνης, Σπύρος Κ.
Μαντζουράνης, Ιωάννης Π.
Έτος έκδοσης:
2021
Τόπος έκδοσης:
Θεσσαλονίκη
Αριθμός σελίδων:
1.285
ISBN:
978-618-5196-63-9
Bib number:
28149713
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜανΔ τ 2021

Φίλτρο

 

1. Πρόλογος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3288276
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κολοτούρος, Παναγιώτης Η.
Τσαντίνης, Σπύρος Κ.
Μαντζουράνης, Ιωάννης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Περιεχόμενα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3288278
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Η υποχρέωση για κοινολόγηση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 33 και 34 ΓΚΠΔ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3288459
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ευγενία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διατροφής λόγω παραβίασης από τον δικαιούχο του άρθρου 1507 ΑΚ έναντι του υποχρέου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3288513
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Ανυφαντής, Χρήστος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Χρόνος επελεύσεως των εννόμων συνεπειών της ακυρωτικής της αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3288634
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Αρβανιτάκης, Πάρις Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Η αρχή της απαγόρευσης διακρίσεων ως βάση προσεγγίσεων δικονομικού δικαίου: σκέψεις με αφορμή την απόφαση του Δ.Ε.Ε.: C-30/19 Diskriminerigsombusmannen vs. Braathens Regional Aviation AB

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3292138
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Ασημακοπούλου, Ευαγγελία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Η δωσιδικία της αξιόποινης πράξης κατά το άρθρο 7 σημ. 3 του κανονισμού Βρυξέλλες Ια

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3292140
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Βασιλακάκης , Ευάγγελος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Επίκαιρα δικονομικά ζητήματα στο πεδίο των συγγενικών δικαιωμάτων (Με αφορμή την ΕφΘεσ 350/2021)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3292144
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Βεζυρτζή, Αναστασία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Νon-financial statements in Greek Company Law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3292145
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Βερβεσός, Νικόλαος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Δικονομικού δικαίου ζητήματα από τη διαδικασία συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών και μετέπειτα ανακλήσεως της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως: μέσα εκτελέσεως - προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3292146
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Ζητήματα υπαιτιότητας και καταλογισμού στο πεδίο έκδοσης ακάλυπτης επιταγής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3292155
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Γεώργιος-Αλέξανδρος Αθ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Η απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου κατά το Ν. 4738/2020: δικονομικά ζητήματα και de lege ferenda προτάσεις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3292157
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γιαννόπουλος, Παναγιώτης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Η δίκη του Ιησού και το Ρωμαϊκό δίκαιο στην πράξη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3299962
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γιούνη, Μαρία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Αρμοδιότητα για την αναστολή εκτέλεσης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 724 ΚΠολΔ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3299963
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δεληκωστόπουλος, Ιωάννης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Η σχέση της διαμαρτυρίας με τη δίκη ψευδομαρτυρίων στην κλασική Αθήνα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3301031
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δέλιος, Αθανάσιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Σκέψεις περί του οριστικού ή μη χαρακτήρα της παραπεμπτικής λόγω αναρμοδιότητας αποφάσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3301043
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Διακονής, Αντώνιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Ζητήματα από την ex lege (κατ’ άρθρ. 30 § 3 ΚΕΔΕ) εκχώρηση απαίτησης αδικαιολόγητου πλουτισμού υπέρ του καθ’ ού η εκτέλεση οφειλέτη στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3301044
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας στην εθνική έννομη τάξη υπό το πρίσμα των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού. Οριοθετήσεις μέσα από την πρακτική της Επιτροπής Ανταγωνισμού (οι υποθέσεις Audatex & Focus Bari/MRB)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3301046
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Ζευγώλης, Νικόλαος Εμμ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Grenzüberschreitende Zustellung und Beweisaufnahme nach dem neuen ungarischen IPR

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3301048
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Harsagi, Viktoria
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Τυπικό και ουσιαστικό δεδικασμένο των διαιτητικών αποφάσεων και αυτονομία των μερών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3301049
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία