Τυπικό και ουσιαστικό δεδικασμένο των διαιτητικών αποφάσεων και αυτονομία των μερών

Paper in Honorific Edition uoadl:3301049 4 Read counter

Original Title:
Τυπικό και ουσιαστικό δεδικασμένο των διαιτητικών αποφάσεων και αυτονομία των μερών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Δικαστικά – Νομικά
Pages (from-to):
257-265
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.