Η διείσδυση του Μηδενισμού στην παρμενίδεια οντολογία

Paper in Honorific Edition uoadl:3301056 56 Read counter

Original Title:
Η διείσδυση του Μηδενισμού στην παρμενίδεια οντολογία
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καράσης Μαριάνος Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Philosophy of Law
Pages (from-to):
303-311
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.