Ο τίτλος ως στοιχείο τακτικής χρησικτησίας και η σχέση του με την καλή πίστη και τη μεταγραφή

Paper in Honorific Edition uoadl:3301059 82 Read counter

Original Title:
Ο τίτλος ως στοιχείο τακτικής χρησικτησίας και η σχέση του με την καλή πίστη και τη μεταγραφή
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καρύμπαλη - Τσίπτσιου, Γιάννα
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Law
Pages (from-to):
313-323
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.