Ευθύνη του κληρονόμου της εταιρικής συμμετοχής

Paper in Honorific Edition uoadl:3301064 48 Read counter

Original Title:
Ευθύνη του κληρονόμου της εταιρικής συμμετοχής
Languages of Item:
Greek
Creator:
Kastrisios, Eleftherios J.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Company law
Law of Succession (Estates)
Pages (from-to):
325-347
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.