Ενιαίοι κανόνες παροχών και εισφορών για μη ομοειδείς κατηγορίες ασφαλισμένων εντός e-ΕΦΚΑ

Paper in Honorific Edition uoadl:3328330 63 Read counter

Original Title:
Ενιαίοι κανόνες παροχών και εισφορών για μη ομοειδείς κατηγορίες ασφαλισμένων εντός e-ΕΦΚΑ
Languages of Item:
Greek
Creator:
Στεργίου , Άγγελος Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Insurance Law
Social security and welfare
Labour Law
Pages (from-to):
1095-1123
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.