Η απαιτούμενη δικονομική ωριμότητα της απόφασης επί της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ για την ακύρωση πράξεων εκτέλεσης

Paper in Honorific Edition uoadl:3328336 45 Read counter

Original Title:
Η απαιτούμενη δικονομική ωριμότητα της απόφασης επί της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ για την ακύρωση πράξεων εκτέλεσης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τσαντίνης, Σπύρος Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Procedure
Pages (from-to):
1151-1159
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.