Σκέψεις περί του επιτρεπτού της αυτούσιας διανομής «διατηρητέου» ακινήτου υπό το πρίσμα της ασφάλειας του δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:3328401 73 Read counter

Original Title:
Σκέψεις περί του επιτρεπτού της αυτούσιας διανομής «διατηρητέου» ακινήτου υπό το πρίσμα της ασφάλειας του δικαίου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Christodoulou, Panagis A.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Law
Pages (from-to):
1267-1280
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.