Το κύρος συμβατικών ρητρών που υποχρεώνουν τον νομοθέτη ή την διοίκηση να απόσχει από ή να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια

Paper in Honorific Edition uoadl:3352094 4 Read counter

Original Title:
Το κύρος συμβατικών ρητρών που υποχρεώνουν τον νομοθέτη ή την διοίκηση να απόσχει από ή να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καραμπατζός , Αντώνιος Γ.
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Administrative Law
Pages (from-to):
669-677
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.