Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου (τ.1)

Honorific Edition uoadl:3349994 394 Read counter

Unit:
Library of the School of Law
Original Title:
Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου (τ.1)
Languages of Item:
Greek
English
Honored person or collectivity:
Καρύμπαλη - Τσίπτσιου, Γιάννα
Publisher:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Editor:
Φουντεδάκη, Κατερίνα
Κοτζάμπαση , Αθηνά Π.
Βαλτούδης , Αναστάσιος Τρ.
Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Ν.
Στεργίου , Άγγελος Σ.
Apostolakis, Georgios
Year of publication:
2022
Place of publication:
Αθήνα
Description:

ill.

Number of pages:
1015
ISBN:
9789606484933, 9789606484940 [set]
Bib number:
28217603
Usher Number:
34(082.2) ΚαρΓ τ 2022 1
Notes:
Includes bibliographical references

Φίλτρο

 

1. Πρόλογος

Paper in Honorific Edition uoadl:3350268
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Φουντεδάκη, Κατερίνα
Κοτζάμπαση , Αθηνά Π.
Βαλτούδης , Αναστάσιος Τρ.
Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Ν.
Apostolakis, Georgios
Στεργίου , Άγγελος Σ.
Main subject category:
Law and Legislation

2. Συντελεστές του έργου

Paper in Honorific Edition uoadl:3350269
Unit:
Library of the School of Law

3. Περιεχόμενα

Paper in Honorific Edition uoadl:3350270
Unit:
Library of the School of Law
Main subject category:
Law and Legislation

5. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Σταθμίσεις συμφερόντων στον χώρο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:3350272
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ευγενία
Main subject category:
Law and Legislation

6. Ο θεσμός της χρησικτησίας κατά την αγροτική και εποικιστική νομοθεσία

Paper in Honorific Edition uoadl:3350278
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Alikakos, Petros
Main subject category:
Law and Legislation

8. Ζητήματα από την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση των εταιρειών διαχειρίσεως απαιτήσεων από τραπεζικά δάνεια

Paper in Honorific Edition uoadl:3350286
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Apostolakis, Georgios
Main subject category:
Law and Legislation

9. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως και νομιμοποίηση στη διαδικασία ειδικής διαχειρίσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:3350287
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Αρβανιτάκης, Πάρις Σ.
Main subject category:
Law and Legislation

10. Συνεπιμέλεια και εναλλασσόμενη κατοικία στο νέο οικογενειακό δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:3350288
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Βαλτούδης , Αναστάσιος Τρ.
Main subject category:
Law and Legislation

11. Ζητήματα από τη ρύθμιση της εγγυοδοσίας στον ΚΠολΔ

Paper in Honorific Edition uoadl:3350289
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Vezyrtzi, Anastasia
Main subject category:
Law and Legislation

12. Δικαίωμα αποζημίωσης και ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 82 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Paper in Honorific Edition uoadl:3350326
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Gerasopoulou, Maria-Effraimia
Main subject category:
Law and Legislation

14. Η επαγγελματική και ιδίως η αστική ευθύνη του Δικηγόρου υπό το πρίσμα της δικηγορικής δεοντολογίας

Paper in Honorific Edition uoadl:3350328
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Γεωργιάδης, Αθανάσιος
Main subject category:
Law and Legislation

15. Η αξίωση συμμετοχής στα «αποκτήματα» του συντρόφου μετά τη λήξη της ελεύθερης συμβίωσης

Paper in Honorific Edition uoadl:3350331
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Main subject category:
Law and Legislation

16. Οι ρήτρες εκπτώσεως στις διαθήκες

Paper in Honorific Edition uoadl:3350332
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Γεωργιάδης, Γεώργιος Απ.
Main subject category:
Law and Legislation

17. Ευθύνη του πωλητή λόγω νομικού ελαττώματος: ένταξη της ΑΚ 516 στο σύστημα ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης

Paper in Honorific Edition uoadl:3351365
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Georgiadis, Georgios-Alexandros Ath.
Main subject category:
Law and Legislation

19. Η θεραπεία των σφαλμάτων της διοικητικής διαδικασίας

Paper in Honorific Edition uoadl:3351966
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Γώγος , Κωνσταντίνος Ε.
Main subject category:
Law and Legislation