Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου (τ.1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:3349994 436 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου (τ.1)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Καρύμπαλη - Τσίπτσιου, Γιάννα
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Επιμελητής:
Φουντεδάκη, Κατερίνα
Κοτζάμπαση , Αθηνά Π.
Βαλτούδης , Αναστάσιος Τρ.
Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Ν.
Στεργίου , Άγγελος Σ.
Αποστολάκης, Γεώργιος
Έτος έκδοσης:
2022
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Περιγραφή:

εικ.

Αριθμός σελίδων:
1015
ISBN:
9789606484933, 9789606484940 [set]
Bib number:
28217603
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚαρΓ τ 2022 1
Σημειώσεις:
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές

Φίλτρο

 

1. Πρόλογος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3350268
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Φουντεδάκη, Κατερίνα
Κοτζάμπαση , Αθηνά Π.
Βαλτούδης , Αναστάσιος Τρ.
Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Ν.
Αποστολάκης, Γεώργιος
Στεργίου , Άγγελος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Συντελεστές του έργου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3350269
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής

3. Περιεχόμενα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3350270
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Οδηγία (ΕΕ) 2020/1828 για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές: κατά πόσο θα βελτιωθεί η προστασία των καταναλωτών της ΕΕ μέσω των νέων δικονομικού δικαίου ρυθμίσεων;

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3350271
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Σταθμίσεις συμφερόντων στον χώρο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3350272
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ευγενία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Ο θεσμός της χρησικτησίας κατά την αγροτική και εποικιστική νομοθεσία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3350278
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Αλικάκος, Πέτρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Ζητήματα από την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση των εταιρειών διαχειρίσεως απαιτήσεων από τραπεζικά δάνεια

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3350286
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Αποστολάκης, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως και νομιμοποίηση στη διαδικασία ειδικής διαχειρίσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3350287
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Αρβανιτάκης, Πάρις Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Συνεπιμέλεια και εναλλασσόμενη κατοικία στο νέο οικογενειακό δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3350288
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Βαλτούδης , Αναστάσιος Τρ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Ζητήματα από τη ρύθμιση της εγγυοδοσίας στον ΚΠολΔ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3350289
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Βεζυρτζή, Αναστασία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Δικαίωμα αποζημίωσης και ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 82 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3350326
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γερασοπούλου, Μαρία-Ευφραιμία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου ζητήματα στον πλειστηριασμό ακινήτου επί λανθασμένης καταχωρίσεως ιδιοκτήτη στο Κτηματολόγιο από πρόδηλο σφάλμα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3350327
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Η επαγγελματική και ιδίως η αστική ευθύνη του Δικηγόρου υπό το πρίσμα της δικηγορικής δεοντολογίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3350328
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Αθανάσιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Η αξίωση συμμετοχής στα «αποκτήματα» του συντρόφου μετά τη λήξη της ελεύθερης συμβίωσης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3350331
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Οι ρήτρες εκπτώσεως στις διαθήκες

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3350332
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Γεώργιος Απ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Ευθύνη του πωλητή λόγω νομικού ελαττώματος: ένταξη της ΑΚ 516 στο σύστημα ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3351365
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Γεώργιος-Αλέξανδρος Αθ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Επιτρεπτό εκχώρησης της απαίτησης του υπερθεματιστή κατά του συμβολαιογράφου προς σύνταξη και παράδοση της κατακυρωτικής έκθεσης υπέρ τρίτου, μετά την καταβολή του πλειστηριάσματος. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 1005 § 1 ΚΠολΔ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3351372
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γιαννόπουλος, Παναγιώτης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Η θεραπεία των σφαλμάτων της διοικητικής διαδικασίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3351966
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γώγος , Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία