Η Μαθηματική των πλατωνικών «Νόμων»

Paper in Honorific Edition uoadl:3355322 30 Read counter

Original Title:
Η Μαθηματική των πλατωνικών «Νόμων»
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καράσης Μαριάνος Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
History of Law
Mathematics
Pages (from-to):
679-704
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.