Κατάρτιση συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα

Paper in Honorific Edition uoadl:3355601 44 Read counter

Original Title:
Κατάρτιση συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κλαβανίδου, Δέσποινα Ι.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Technology
Networks and Telecommunications
Civil Law
Pages (from-to):
731-745
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.