Το σχέδιο Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες: Διασφάλιση ενός ασφαλούς και υπεύθυνου διαδικτυακού περιβάλλοντος

Paper in Honorific Edition uoadl:3356092 1 Read counter

Original Title:
Το σχέδιο Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες: Διασφάλιση ενός ασφαλούς και υπεύθυνου διαδικτυακού περιβάλλοντος
Languages of Item:
Greek
Creator:
Komnios, Komninos
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Technology
Networks and Telecommunications
European law
Pages (from-to):
817-832
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.