Προς διεκδίκηση μιας νέας ταυτότητας: της «κοινωνικής ηλικίας»

Paper in Honorific Edition uoadl:3356098 41 Read counter

Original Title:
Προς διεκδίκηση μιας νέας ταυτότητας: της «κοινωνικής ηλικίας»
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κονδύλη, Ιωάννα
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Law
Medical Law
Pages (from-to):
835-854
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.