Η επίδραση της σωματικής άσκησης σε ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή. Συστηματική ανασκόπηση

Preprint uoadl:3402447 24 Read counter

Unit:
Faculty of Medicine
Title:
Η επίδραση της σωματικής άσκησης σε ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή. Συστηματική ανασκόπηση
Languages of Item:
English
Abstract:
Σχεδιασμός Μελέτης: Συστηματική ανασκόπηση τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών.
Σκοπός της μελέτης: Ο σκοπός αυτής της συστηματικής ανασκόπησης ήταν να διερευνήσει την επίδραση της άσκησης στην Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή (ΜΚΔ).
Μέθοδος της μελέτης: Πραγματοποιήθηκε με τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Cochrane, ScienceDirect και Scopus. Στην ανασκόπηση, συμπεριλήφθηκαν μόνο τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές (RCT), οι οποίες πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού. Οι RCTs που συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν την ανασκόπηση αξιολογούσαν την επίδραση της άσκησης στα συμπτώματα της μείζονας καταθλιπτικής διαταραχής.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν τελικά 9 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών αυτών, οι παρεμβάσεις άσκησης φαίνεται να είναι αρκετά αποτελεσματικές ως εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας για άτομα με ΜΚΔ, καθώς συμβάλλουν στη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, στη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας καθώς επίσης και στην ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών.

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, τόσο η αερόβια άσκηση όσο και τα προγράμματα διατάσεων αποτελούν σημείο κλειδί για τη διαχείριση ασθενών με ΜΚΔ, καθώς φάνηκαν σημαντικές βελτιώσεις σε πολλές πτυχές των παραμέτρων που αξιολογήθηκαν. Παρ’ όλα αυτά, οι διαφορές στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων των μελετών, τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να καθοριστούν οι μηχανισμοί και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των θεραπειών άσκησης.
Creation year:
2024
Authors:
Θεόδωρος Παπαβασιλάκης
Pages:
50
Keywords:
Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή, Κατάθλιψη, Φυσική Δραστηριότητα, Αποκατάσταση, Άσκηση
Main subject category:
Health Sciences
ΜΔΕ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.pdf (1 MB) Open in new window