Η επίδραση της σωματικής άσκησης σε ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή. Συστηματική ανασκόπηση

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:3402447 25 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Τίτλος:
Η επίδραση της σωματικής άσκησης σε ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή. Συστηματική ανασκόπηση
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Περίληψη:
Σχεδιασμός Μελέτης: Συστηματική ανασκόπηση τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών.
Σκοπός της μελέτης: Ο σκοπός αυτής της συστηματικής ανασκόπησης ήταν να διερευνήσει την επίδραση της άσκησης στην Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή (ΜΚΔ).
Μέθοδος της μελέτης: Πραγματοποιήθηκε με τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Cochrane, ScienceDirect και Scopus. Στην ανασκόπηση, συμπεριλήφθηκαν μόνο τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές (RCT), οι οποίες πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού. Οι RCTs που συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν την ανασκόπηση αξιολογούσαν την επίδραση της άσκησης στα συμπτώματα της μείζονας καταθλιπτικής διαταραχής.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν τελικά 9 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών αυτών, οι παρεμβάσεις άσκησης φαίνεται να είναι αρκετά αποτελεσματικές ως εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας για άτομα με ΜΚΔ, καθώς συμβάλλουν στη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, στη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας καθώς επίσης και στην ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών.

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, τόσο η αερόβια άσκηση όσο και τα προγράμματα διατάσεων αποτελούν σημείο κλειδί για τη διαχείριση ασθενών με ΜΚΔ, καθώς φάνηκαν σημαντικές βελτιώσεις σε πολλές πτυχές των παραμέτρων που αξιολογήθηκαν. Παρ’ όλα αυτά, οι διαφορές στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων των μελετών, τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να καθοριστούν οι μηχανισμοί και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των θεραπειών άσκησης.
Έτος δημιουργίας:
2024
Συγγραφείς:
Θεόδωρος Παπαβασιλάκης
Σελίδες:
50
Λέξεις-κλειδιά:
Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή, Κατάθλιψη, Φυσική Δραστηριότητα, Αποκατάσταση, Άσκηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
ΜΔΕ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο