Συνεδρίαση: 13 Δεκεμβρίου 1919

Proceedings uoadl:42139 362 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 13 Δεκεμβρίου 1919
Time Coverage:
19191213
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διάφορα
Οικονομικά
Keywords:
Πανεπιστημιακό Νομοσχέδιο
Καθηγητές, μισθοδοσία

1


2