Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών Α΄και Β΄ Τριετίας 1970-1973, τόμος 3

Volume of Archival Material uoadl:50474 1758 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών Α΄και Β΄ Τριετίας 1970-1973, τόμος 3
Time Coverage:
1970-1973
Notes:
Πρυτανεία Κ. Ι. Τούντα

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 19 Σεπτεμβρίου 1972

Proceedings uoadl:50478
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 3 Οκτωβρίου 1972

Proceedings uoadl:50480
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 17 Οκτωβρίου 1972

Proceedings uoadl:50481
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 31 Οκτωβρίου 1972

Proceedings uoadl:50482
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 14 Νοεμβρίου 1972

Proceedings uoadl:50483
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 28 Νοεμβρίου 1972

Proceedings uoadl:50492
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 12 Δεκεμβρίου 1972

Proceedings uoadl:50498
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 19 Δεκεμβρίου 1972

Proceedings uoadl:50500
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 9 Ιανουαρίου 1973

Proceedings uoadl:50502
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 23 Ιανουαρίου 1973

Proceedings uoadl:50503
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 6 Φεβρουαρίου 1973

Proceedings uoadl:50504
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 13 Φεβρουαρίου 1973

Proceedings uoadl:50511
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση: 20 Φεβρουαρίου 1973

Proceedings uoadl:50513
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση: 13 Μαρτίου 1973

Proceedings uoadl:50516
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση: 24 Μαρτίου 1973

Proceedings uoadl:50519
Unit:
Historical Archive