Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών Α΄και Β΄ Τριετίας 1970-1973, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50474 2365 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών Α΄και Β΄ Τριετίας 1970-1973, τόμος 3
Χρονική κάλυψη:
1970-1973
Σημειώσεις:
Πρυτανεία Κ. Ι. Τούντα
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 19 Σεπτεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:50478
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 3 Οκτωβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:50480
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 17 Οκτωβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:50481
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 31 Οκτωβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:50482
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 14 Νοεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:50483
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 28 Νοεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:50492
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 12 Δεκεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:50498
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 19 Δεκεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:50500
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 9 Ιανουαρίου 1973

Πρακτικά uoadl:50502
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 23 Ιανουαρίου 1973

Πρακτικά uoadl:50503
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 6 Φεβρουαρίου 1973

Πρακτικά uoadl:50504
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 13 Φεβρουαρίου 1973

Πρακτικά uoadl:50511
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 20 Φεβρουαρίου 1973

Πρακτικά uoadl:50513
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 13 Μαρτίου 1973

Πρακτικά uoadl:50516
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 24 Μαρτίου 1973

Πρακτικά uoadl:50519
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο