Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλητικών Επιτροπών

Σειρά uoadl:col_epitropes1 4622 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλητικών Επιτροπών
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων των Συγκλητικών Επιτροπών καλύπτουν μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών θεμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Χρονική κάλυψη:
1967-1983
Σημειώσεις:
Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1967 μέχρι και το 1932. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1932 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.

Φίλτρο

 

1. Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών Α΄ και Β΄ Τριετίας 1970-1973, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50076
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1970-1973

2. Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών Α΄και Β΄ Τριετίας 1970-1973, τόμος 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50224
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1970-1973

3. Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών Α΄και Β΄ Τριετίας 1970-1973, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50474
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1970-1973

4. Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών Α΄και Β΄ Τριετίας 1970-1973, τόμος 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50539
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1970-1973

5. Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών Α΄και Β΄ 1973-1974, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50899
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1973-1974

6. Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών Α΄και Β΄ 1973-1974, τόμος 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50968
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1973-1974

7. Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών 1974-1975, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:51287
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1974-1975

8. Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών 1974-1975, τόμος 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:51409
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1974-1975

9. Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών 1974-1975, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:51429
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1974-1975

10. Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1975-1976, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:51493
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1975-1976

11. Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1975-1976, τόμος 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:51997
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1975-1976

12. Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1975-1976, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:52132
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1975-1976

13. Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1976-1977, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53555
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1976-1977

14. Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1976-1977, τόμος 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53713
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1976-1977

15. Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1976-1977, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53821
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1976-1977

16. Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1976-1977, τόμος 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54109
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1976-1977

17. Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1976-1977, τόμος 5

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54224
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1976-1977