Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1976-1977, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53821 2423 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1976-1977, τόμος 3
Χρονική κάλυψη:
1976-1977
Σημειώσεις:
Πρυτανεία Ν. Ματσανιώτη
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 22 Φεβρουαρίου 1977

Πρακτικά uoadl:53857
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 1 Μαρτίου 1977

Πρακτικά uoadl:54063
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 8 Μαρτίου 1977

Πρακτικά uoadl:54088
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 12 Μαρτίου 1977

Πρακτικά uoadl:54090
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση (έκτακτος): 15 Μαρτίου 1977

Πρακτικά uoadl:54093
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 22 Μαρτίου 1977

Πρακτικά uoadl:54097
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 29 Μαρτίου 1977

Πρακτικά uoadl:54100
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 5 Απριλίου 1977

Πρακτικά uoadl:54101
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 19 Απριλίου 1977

Πρακτικά uoadl:54103
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο