Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1976-1977, τόμος 3

Volume of Archival Material uoadl:53821 2467 Read counter

Title:
Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1976-1977, τόμος 3
Time Coverage:
1976-1977
Notes:
Πρυτανεία Ν. Ματσανιώτη

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 22 Φεβρουαρίου 1977

Proceedings uoadl:53857
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 1 Μαρτίου 1977

Proceedings uoadl:54063
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 8 Μαρτίου 1977

Proceedings uoadl:54088
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 12 Μαρτίου 1977

Proceedings uoadl:54090
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση (έκτακτος): 15 Μαρτίου 1977

Proceedings uoadl:54093
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 22 Μαρτίου 1977

Proceedings uoadl:54097
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 29 Μαρτίου 1977

Proceedings uoadl:54100
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 5 Απριλίου 1977

Proceedings uoadl:54101
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 19 Απριλίου 1977

Proceedings uoadl:54103
Unit:
Historical Archive