Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλητικών Επιτροπών

Σειρά uoadl:col_epitropes1 4553 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλητικών Επιτροπών
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων των Συγκλητικών Επιτροπών καλύπτουν μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών θεμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Χρονική κάλυψη:
1967-1983
Σημειώσεις:
Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1967 μέχρι και το 1932. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1932 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.