Συνεδρίαση: 5 Ιουνίου 1904

Proceedings uoadl:51456 852 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 5 Ιουνίου 1904
Time Coverage:
19040605
Other subject categories:
Αρχαιρεσίες
Διοικητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Κοσμήτορας
Φιλοσοφική Σχολή, διαίρεση
Νικόλαος Χατζιδάκης, διορισμός

1


2