Συνεδρίαση: 5 Ιουνίου 1904

Πρακτικά uoadl:51456 839 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 5 Ιουνίου 1904
Χρονική κάλυψη:
19040605
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αρχαιρεσίες
Διοικητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Κοσμήτορας
Φιλοσοφική Σχολή, διαίρεση
Νικόλαος Χατζιδάκης, διορισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2