Συνεδρίαση: 9 Ιουνίου 1904

Proceedings uoadl:51457 718 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 9 Ιουνίου 1904
Time Coverage:
19040609
Other subject categories:
Αρχαιρεσίες
Διοικητικά
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Κοσμήτορες, εκλογή
Υποργείο, Φιλοσοφική Σχολή, διαίρεση
Κοσμήτορας, καθήκοντα

1