Συνεδρίαση: 9 Ιουνίου 1904

Πρακτικά uoadl:51457 712 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 9 Ιουνίου 1904
Χρονική κάλυψη:
19040609
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αρχαιρεσίες
Διοικητικά
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Κοσμήτορες, εκλογή
Υποργείο, Φιλοσοφική Σχολή, διαίρεση
Κοσμήτορας, καθήκοντα
Μόνιμη διεύθυνση:

1