Συνεδρίαση: 15 Δεκεμβρίου 1904

Proceedings uoadl:51473 801 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 15 Δεκεμβρίου 1904
Time Coverage:
19041215
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Πρόγραμμα Σπουδών
Keywords:
Γεωλογία και Παλαιοντολογία, έδρα
Φυσική Χημεία, έδρα
Αναγορεύσεις
Φυσική, β' έδρα, πλήρωση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10