Συνεδρίαση: 15 Δεκεμβρίου 1904

Πρακτικά uoadl:51473 800 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 15 Δεκεμβρίου 1904
Χρονική κάλυψη:
19041215
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξεις-κλειδιά:
Γεωλογία και Παλαιοντολογία, έδρα
Φυσική Χημεία, έδρα
Αναγορεύσεις
Φυσική, β' έδρα, πλήρωση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10