Συνεδρίαση: 21 Ιανουαρίου 1906

Proceedings uoadl:51499 360 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 21 Ιανουαρίου 1906
Time Coverage:
19060121
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Οικονομικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Ονόματα
Keywords:
Φυσική, β' έδρα
Επιμελητές, μισθοδοσία
Αντώνιος Παπαδάκης, διαγωνισμός
Παναγιώτης Ζερβός, υφηγεσία

1


2


3