Συνεδρίαση: 21 Ιανουαρίου 1906

Πρακτικά uoadl:51499 323 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 21 Ιανουαρίου 1906
Χρονική κάλυψη:
19060121
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Οικονομικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσική, β' έδρα
Επιμελητές, μισθοδοσία
Αντώνιος Παπαδάκης, διαγωνισμός
Παναγιώτης Ζερβός, υφηγεσία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3